mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://witkowice.mobidziennik.pl/2018